FRANCZYZA

Sprawdź czy Ty też możesz założyć stoisko HEHO

PAKIET FRANCZYZOWY HEHO
W ramach Umowy o Współpracy, udostępnia Franczyzobiorcy na czas trwania Umowy, Pakiet Franczyzowy, zawierający kompletną koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej oferowaną przez firmę. W skład standardowego Pakietu Franczyzowego wchodzą:

 • -znak handlowy,
 • -stoisko
 • -know-how,
 • -wsparcie ze strony konsultanta HEHO w ramach Systemu Franczyzowego
 • -wsparcie marketingowe i w ramach mediów społecznościowych


WSPARCIE ZE STRONY HEHO W RAMACH SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Oprócz wyżej wymienionych elementów Pakietu Franczyzowego firma zapewnia Franczyzobiorcy szeroko pojęte wsparcie:

 • -pomoc w wyborze lokalizacji,
 • -wsparcie w zakresie rekrutacji personelu,
 • -opieka konsultanta,
 • -wdrożenie spójnych procedur w zakresie sprzedaży towarów oraz procesem obsługi Klienta,


WZMAGANIA ODNOŚNIE LOKALIZACJI I POWIERZCHNI SALONU FRANCZYZOWEGO:

 • -wybrane miasta powyżej 100 tys. mieszkańców,
 • -miejscowości turystyczne - sporty zimowe
 • -jedno stoisko w dobrej lokalizacji w danym mieście
 • -minimalna wymagana powierzchnia 6m2